Door Suzanne Stoop-Aszink op 27 september 2014

PvdA stelt armoedegelden veilig

Het hield de gemoederen de afgelopen weken flink bezig. We krijgen extra geld vanuit Den Haag om in te zetten op armoedebeleid, maar tegelijkertijd zetten we er een bezuiniging tegenover. Op zich is dat niet vreemd. Het gebeurd wel vaker dat er nog geen beleid is vastgesteld maar toch al een taakstelling (bezuiniging) is opgenomen. Neem bijvoorbeeld alle transities in het sociale domein.

Het college gaf ook aan dat zij wil inzetten op vroegsignalering en preventie en hoopt daarbij te besparen op duurdere vormen van zorg en ondersteuning. Dat ondersteunen wij. De PvdA wil er echter wel zeker van zijn dat als de taakstelling niet gehaald wordt, dit niet ten koste mag gaan van de doelgroep. We hebben daarvoor een amendement ingediend die dat beoogt. De raad heeft besloten dat als de taakstelling niet wordt gehaald, het college terug moet komen naar de gemeenteraad om te vragen hoe het tekort gedekt zou moeten worden. We spreken van een succes omdat we een keiharde afspraak uit het coalitieakkoord hebben kunnen open breken.

Lees hieronder mijn bijdrage afgelopen donderdag in de raad. Terugkijken kan ook via deze link betoog pvda voortgangsrapportage raad 0914

Voorzitter,

Een sigaar uit eigen doos. Dat waren mijn bewoordingen in de commissie toen de PvdA de taakstelling van armoedebestrijding opbracht.

En zoals het nu in de voortgangsrapportage staat beschreven hebben we daar nog steeds moeite mee. We delen de mening van het college, dat als we extra inzetten op preventie en vroegsignalering, we daarmee kunnen besparen op duurdere vormen van zorg en ondersteuning. Als we de taakstelling wel halen dan kunnen we voorzichtig concluderen dat het beleid, wat we overigens nog moeten vaststellen, effect heeft. Want er is ons alles aan gelegen om te voorkomen dat mensen nog dieper in de problemen raken. En met dat voor ogen kijken we met grote belangstelling uit met welke voorstellen het college komt. Het lijkt ons een goed idee om in dat proces meegenomen te worden. We willen graag meedenken hoe we de extra middelen kunnen inzetten, maar ook hoe we armoedebeleid gaan vormgeven.

De hamvraag voor de PvdA is : Wat nou als we die taakstelling niet halen? Wie gaat dat dan betalen? Gaat dat ten koste van de doelgroep? Om op voorhand vast te leggen dat die resultaatverplichting er moet komen vanuit het sociale domein, dat gaat ons te ver. Zoals ik al zei als het lukt, dan is het beleid kennelijk effectief geweest en dan hoor je ons niet mopperen, maar als het niet lukt, dan willen we het graag opnieuw overwegen hoe het tekort wat dan is ontstaan gedekt moet worden.

Voorzitter,

Namens alle partijen met uitzondering van Groen Links  en D66 dient de PvdA een amendement in, waarin de raad besluit:

Indien de taakstelling niet wordt gerealiseerd dit leidt tot een nieuwe algemene taakstelling die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Amendement_armoedebeleid_def

 

 

 

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink