Door Suzanne Stoop-Aszink op 25 november 2016

Huisvesting arbeidsmigranten en studenten wordt geëvalueerd

De PvdA heeft in de Raadsvergadering van 24 november nadrukkelijk gevraagd aan de wethouder om de beleidsnotities arbeidsmigranten- en studentenhuisvesting te evalueren voordat de gemeenteraad moet besluiten over het paraplubestemmingsplan.

In dit blog leg ik uit waarom we dat vroegen en waarom we blij zijn met de toezegging.

Paraplubestemmingsplan
Het woord zegt het al. Met een paraplubestemmingsplan kun je bepaalde punten aanvullen of aanpassen, die alle bestemmingsplannen die eronder liggen omvatten, zonder dat je alle bestemmingsplannen opnieuw in procedure moet brengen.

Een paraplubestemmingsplan was nodig omdat men erachter kwam dat het begrip wonen niet in de bestemmingsplannen was opgenomen. Gemeenten gingen er vanuit dat het begrip woning voldoende was. Immers, zo was de redenering: wonen doe je in een woning. En het begrip woning verwees naar “een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding”.

Voorbereidingsbesluit
Volgens de jurisprudentie was dat niet voldoende en dat had grote gevolgen. De beleidsnotities die de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten juist moest regelen, betekenden helemaal niets meer en hebben dat ook nooit gedaan. Er was dus helemaal geen vergunning nodig om studenten of arbeidsmigranten in een woning te huisvesten. Door het nemen van een voorbereidingsbesluit werd dat snel gerepareerd en waren de beleidsnotities weer van kracht.

Werken de regels?
De PvdA heeft op 24 november om een evaluatie gevraagd. De situatie is vandaag de dag immers heel anders dan 2 jaar geleden. Er is een situatie ontstaan die onbedoeld is, maar helaas onoverkomelijk. Dat rechtvaardigt wel de wens om het beleid opnieuw tegen het licht te houden.

Is de 100 meter regel nog wel wenselijk?  Moeten we bepaalde wijken gewoon expliciet ontzien van een verdere toename van huisvesting voor arbeidsmigranten- en studentenhuisvesting? Voldoet het beleid nog of moeten we het aanpassen? Voldoet de communicatie met de inwoners? Zijn de beleidsregels ook te handhaven? En hoe kunnen we als gemeente de saamhorigheid en verbinding in de wijken stimuleren en bevorderen?

De PvdA fractie gaat er graag zo snel mogelijk over in gesprek met het college, raad en onze inwoners.

Suzanne Stoop, fractievoorzitter

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink