Door Suzanne Stoop-Aszink op 6 februari 2015

Renovatie voor nieuwbouw

Één van de belangrijkste speerpunten uit ons verkiezingsprogramma is renovatie van de oude woonwijken. We zijn dan ook verheugd met het nieuws dat woningbouwcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW) gaat beginnen met de woningmodernisering in oud-Dronten.

We waren helemaal blij verrast toen het college aan de raad vroeg om de huidige terugkoopregelingen te laten vervallen. Dat zou financiële nadelen met zich meebrengen voor OFW. Daar waren we vorig jaar al mee akkoord gegaan toen de woonvisie en het woningbouwprogramma op de agenda stonden.

Maar er zat nog een kleine kink in de kabel want de coalitiepartijen CDA, VVD en LD samen met GroenLinks hadden destijds een amendement ingediend. De extra investeringsruimte als gevolg van het vervallen van de terugkoopverplichting zou moeten worden ingezet voor nieuwbouw in de sociale sector. Tja en die moest er nu wel even uitgefietst worden.

Wij waren geen voorstander van het amendement. Wij geven liever voorrang aan renovatie van de bestaande woningvoorraad. We zien het dan ook als winst dat de coalitiepartijen en GroenLinks positief hebben geadviseerd aan de gemeenteraad. De besluitvorming is over twee weken.

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink