Door Suzanne Stoop-Aszink op 31 maart 2014

‘CDA laat je sociale gezicht zien’

Met  de nieuwe bezuinigingsvoorstellen van het vorige college, die leidraad zullen zijn voor het collegeakkoord, zal er veel afhangen van het sociale gezicht van het CDA. Niet alleen de toegankelijkheidsbijdrage is een bespreekpunt. Alle minimaregelingen staan op het spel!

In de afgelopen periode zijn er veel signalen geweest dat het niet goed gaat met de kwetsbare groepen binnen onze gemeente. Desondanks is er  veel bezuinigd en werden zij hard getroffen. De huidige ontwikkelingen laten voorlopig geen verbetering zien. Om een paar voorbeelden te noemen: Het aantal gezinnen dat tijdelijk afhankelijk is van de voedselbank groeide fors en het aantal kinderen onder de 12 jaar dat tijdelijk afhankelijk is van diezelfde voedselbank, verdubbelde!

De speelgoedbank verzorgde in het eerste jaar speelgoedpakketten voor 43 kinderen van de voedselbank tot 12 jaar. Het afgelopen jaar waren dat 85 kinderen. Veel jonge gezinnen komen in de problemen en hebben geen reserves om financiële tegenvallers op te vangen. Door het verlies van een baan, dankzij een scheiding of andere persoonlijke omstandigheden komt de klap direct en hard aan.

Verder zien we  dat het aantal mensen in de schuldhulpverlening groeit. Die verwachting is in de afgelopen periode ook uitgesproken door verschillende partijen in de politiek en uit het veld en kan niet als een verrassing komen voor het nieuwe college. Dat vraagt om een krachtenbundeling van maatregelen.

Waarom? Niet in de laatste plaats vanwege de enorme opgave waar de gemeente voor staat. De nieuwe participatiewet, de transities AWBZ en jeugdzorg vragen om een preventieve aanpak. De financiële risico’s worden daarmee zoveel mogelijk beperkt. Een preventieve aanpak vraagt om eigen kracht van onze inwoners, maar dat ontslaat de gemeente er niet van een helpende hand te bieden om hen daadwerkelijk in hun eigen kracht te zetten. Een voorwaarde voor eigen kracht is dat mensen zich welbevinden. Participeren in de samenleving zowel in je werk als vrije tijd helpen daarbij. Daarom is het minimabeleid onlosmakelijk verbonden met de nieuwe participatiewet en de transities AWBZ en jeugdzorg.

De minimaregelingen zijn instrumenten voor de kwetsbare groepen, jong en oud, waardoor zij deel kunnen nemen aan activiteiten binnen onze samenleving. Zonder deze inkomensondersteunende maatregelen kunnen zij niet of nauwelijks meedoen, komt hun welzijn in gevaar en vormen zij een grotere risico op dure zorg.

Bezuinigingen op minimabeleid is niet alleen korte termijn denken, dat is ook kortzichtig. Daarmee wordt de rekening naar de volgende generatie verschoven.

Investeer nu, dat bespaart later.

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink