Door Manon Westenbroek op 7 maart 2017

Wisseling raadsfractie PvdA Dronten

Sandra Nobel zal op 30 maart haar werkzaamheden als raadslid voor de PvdA Dronten stopzetten. Door privéomstandigheden is het voor haar niet meer mogelijk om zorg, werk en raadswerk te combineren. “De keus was heel moeilijk. Ik heb me bijna 4 jaar lang vol ingezet voor de fractie maar de laatste tijd werd het steeds lastiger om alles voor de volle 100% te doen. Dan moet je een beslissing nemen. Ik wens de fractie en mijn opvolger veel succes in het komende verkiezingsjaar.”
De uitdagingen zijn groot tot aan de gemeenteraadsverkiezingen maar de PvdA heeft er alle vertrouwen in dat ook met de opvolger van Sandra een goed sociaal-democratisch geluid in de Drontense gemeenteraad klinkt.
De afdeling Dronten bedankt Sandra voor haar inzet die onmiskenbaar was op het gebied van kunst en cultuur. Op haar initiatief is een motie aangenomen om het voor Dronten zeer belangrijke en markante kunstwerk van Pierre van Soest te behouden voor de gemeente.

Manon Westenbroek

Manon Westenbroek

Nr. 8 op de kandidatenlijst De PvdA zit in mijn bloed. Al sinds de lagere school voel ik mij verantwoordelijk om op te komen voor mensen die dat zelf lastig vinden of die dat niet kunnen. In de leerlingenraad had ik de mogelijkheid om op school dingen te verbeteren en later als klassenvertegenwoordiger, lid van

Meer over Manon Westenbroek