Door Suzanne Stoop-Aszink op 27 januari 2015

Slechtnieuwsbrief van het college

Een brief van het college met slecht nieuws. Uit extern onderzoek is gebleken dat de gemeente Dronten vanaf 2011 geen afdracht meer doet van de WAO-WIA aan de belastingdienst. In de brief lees ik dat dat ongeveer neerkomt op 1,4 miljoen en ook het jaar 2014 moet nog betaald worden.

Het is bizar dat dit soort grote bedragen onopgemerkt blijven. Zeker als je bedenkt hoeveel denk- en rekenwerk zo’n jaarrekening elke keer weer vraagt. Vanaf 2011 gaat het dus al mis. Opvallend is dat er kennelijk kleine onregelmatigheden zijn geweest die voor het college van Burgemeester en wethouders aanleiding gaf om een extern onderzoek te verrichten. Ik vraag me dan af wat voor een onregelmatigheden dat zijn geweest?

Natuurlijk heb ik vanmiddag de jaarrekeningen bekeken van 2011, 2012 en 2013. In de bijlage zien we de staat van salarissen en sociale lasten. Opvallend is dat de afdrachten van de sociale lasten met meer dan 1 miljoen euro afnemen in 2012 ten opzichte van het jaar 2011 en dat terwijl het aantal fte is toegenomen.

Een onregelmatigheid die nu duidelijk opvalt met de wetenschap van nu, maar in de afgelopen jaren door niemand is opgemerkt. Niet door het gemeentebestuur, niet door de accountant en ook niet door de belastingdienst.

Dit alles heeft gelukkig geen effect gehad voor de medewerkers van de gemeente. Zijn zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Naar aanleiding van de brief heeft de PvdA een heleboel vragen. Als ik de verschillen in de eerdergenoemde bijlage zie vraag ik me af of de voorlopige berekening zoals in de brief wordt vermeld wel helemaal juist is. Bovendien zullen we rekening moeten houden met een eventuele boete. We wachten het onderzoek met grote belangstelling af en verwachten van de wethouder dat hij ons daarover zo spoedig mogelijk informeert.

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink