Door op 27 januari 2015

‘Een voordeel van 480,000 euro?’

Het is Suzanne Stoop-Aszink van de PvdA die op 13 mei 2014, tijdens de behandeling van de jaarrekening, aan wethouder Van Amerongen vraagt hoe de gemeente aan een voordeel van € 480.000,00 komt terwijl er op dat moment 5 fte’s meer zijn, dan begroot. Vanuit de raad zijn dus wel degelijk vragen gesteld omtrent het ‘overschot’ op de begroting.

Wethouder Van Amerongen ‘weet’ het antwoord; volgens de wethouder van financiën vallen ook andere posten dan alleen de salariskosten onder personeelskosten. Bij die andere posten zou dan ook voordeel behaald zijn. ‘De gemeente heeft altijd te maken met vacatures,’ vermeldt Van Amerongen. ‘Meestal wordt dan extern ingehuurd. Die vacaturegelden zijn niet volledig gebruikt en ook andere posten zijn lager uitgepakt dan begroot was.’

Tja, het zat net even anders in elkaar. Uit een onderzoek is naar voren gekomen dat de gemeente Dronten vanaf medio 2011 tot en met het jaar 2014 abusievelijk geen afdrachten WAO-WIA aan de belastingdienst heeft gedaan. Een bedrag van € 1,4 miljoen en de afdrachten van 2014 moeten nog aan de belastingdienst worden voldaan en dan hebben we het nog niet eens over de eventuele boete.

Dachten we eerst nog dat zowel het Dronter college als de Dronter raad hebben zitten slapen tijdens de behandeling van de jaarrekening op 13 mei 2014. Niets blijkt minder waar. De vragen stapelen zich op; waarom moest er een externe ingehuurd worden om naar de processen te kijken? En, er waren enkele kleinere onregelmatigheden, welke dan? ‘Dat je een fout maakt is tot daaraan toe, dat je die jarenlang niet opmerkt is een blunder. We gaan dit tot op de bodem uitzoeken,’ aldus Stoop.

In haar blog op deze website schrijft de fractievoorzitter: ‘De raad zal niet alleen het college flink aan de tand moeten voelen, maar ook een stevig gesprek met de accountant is op zijn plaats.’

Bekijk hier het fragment uit de commissievergadering van 13 mei 2014