Door Suzanne Stoop-Aszink op 7 februari 2014

Meldpunt Verkeersonveiligheid succesvol

Regelmatig krijgt de PvdA klachten over onveilige verkeerssituaties. Dat heeft de fractie op het idee gebracht om een meldpunt in te richten waar inwoners van de gemeente Dronten met hun klacht terecht kunnen. Inmiddels heeft de PvdA ruim 20 meldingen over onveilige situaties ontvangen. Alle meldingen worden geïnventariseerd en onveilige situaties zullen worden geïllustreerd met een foto. Binnenkort bieden wij dat pakket aan verantwoordelijk wethouder, Paul Gach, aan.

Inmiddels is er al een eerste, verkennend, gesprek met de wethouder geweest. De PvdA is te spreken over de aandacht die er is voor de verkeersveiligheid, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Er is een plek ingericht op de website van de gemeente Dronten om meldingen te doen. Voorlopig concluderen wij dat de communicatie richting inwoners van onze gemeente voor verbetering vatbaar is.

De PvdA heeft er vertrouwen dat alle meldingen serieus worden bekeken en dat er maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tevens verzoeken wij de wethouder om het meldpunt dat al bestaat te promoten onder onze inwoners, want alleen als dat bekend is kan een meldpunt werken.

Link naar meldpunt op website van de gemeente

 

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink