PvdA is overtuigd: Swifterbant wil geen Zuid

27 juni 2018

Dinsdagavond hield de fractie van de PvdA haar vergadering in de Hoeksteen in Swifterbant. De vergadering werd bezocht door vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, de klankbordgroep, de winkeliers, het medisch centrum en verontruste inwoners. 

Welke idioot heeft dat bedacht

Er werd intensief gesproken over het advies dat donderdag voorligt aan de gemeenteraad om Swifterbant Zuid aan te wijzen als nieuwbouwlocatie. De winkeliers voelen zich niet gehoord. Dat het medisch centrum als dorpskern wordt gezien, zodat Swifterbant Zuid nog net binnen de cirkel van een “redelijke afstand” ligt, vindt men onbegrijpelijk. “Welke idioot heeft dat bedacht?” Werd er verontwaardigd gereageerd. “De inwoners van Swifterbant zien het winkelcentrum als dorpskern en dan ligt Zuid echt ver buiten de cirkel”. 

Zuid heeft de meeste weerstand

Voor de vertegenwoordigers werd ook niet duidelijk waarom de volumegroei ineens op 1 locatie moet plaatsvinden. De klankbordgroep die zelf in het leven is geroepen door de werkgroep ‘Swifterbant groeit’ voelt zich ook niet gehoord. Als je alle reacties van de mensen leest en turft, dan roept Swifterbant Zuid juist de meeste weerstand op en niet alleen vanwege de paardenstallen, maar vanwege de afstand tot het winkelcentrum.

Rivierduin 

De tweede keus van Swifterbant, na Spelwijk is Rivierduin. “Sinds de nieuwe weg rijden daar 3 trekkers per dag, daar zijn niet veel aanpassingen voor nodig!” Werd er gegrapt. “Waarom wordt dat niet verder uitgezocht. Het heeft na Spelwijk de meeste stemmen gekregen en de minste weerstand.

Laat inwoners stemmen

Hoe nu verder? Dit is niet wat Swifterbant wil. Er werd geopperd om die vraag opnieuw voor te leggen aan Swifterbant. Laat inwoners erover stemmen, nu duidelijk is om welke locaties het gaat. Willen jullie Swifterbant Zuid of Rivierduin?

Grote weerstand is verrassing

Voor de fractie van de PvdA werd het in ieder geval duidelijk dat het voorstel geen brede steun krijgt vanuit de samenleving van Swifterbant. De paar signalen die we eerder hadden ontvangen werden bevestigd, maar dat de weerstand zo groot was kwam voor ons toch als een verrassing. Daar moeten we wel wat mee.