Bestuur

Rense van der Heide

Secretaris van het bestuur / Interim voorzitter van het bestuur
Rense van der Heide

Nr. 3 op de kandidatenlijst
Omschrijf jezelf in een paar woorden: Ik ben een man die het beste functioneert in harmonie. Als er ergens een probleem kan ontstaan zal ik snel proberen dat te voorkomen, ik geloof in samen dingen doen, hoewel ik ook prima alleen kan werken en ook alleen kan zijn. Humor is voor mij een belangrijk iets, daar maak ik vaak gebruik van. Ben een sociaal democraat vanaf redelijk jonge leeftijd. Streef dat ook nog steeds na in de politiek.

Wat doe je in het dagelijks leven: ik ben een van de zeer vele zzp-ers. Deels omdat ik wel eens wat anders wilde 15 jaar geleden, maar ook wel gedwongen. Toen ik mijn baan kwijtraakte, was ik bijna vijftig en toen al was het op die leeftijd niet makkelijk een vaste baan te krijgen. Mijn werk bestaat voornamelijk uit een iEuropees deel en een trainingsdeel in Nederland. Europees ben ik uitvoerend secretaris van een netwerk voor samenwerking op het gebied van opleiding, training en arbeidsmarktprojecten voor de Grafische-, media- en communicatie industrie.
In Nederland verzorg ik trainingen Engels en Nederlands voor mensen in bedrijven.

Wat kan er beter in de gemeente Dronten?: Ik denk dat er gewerkt moet worden aan de communicatie en zeker ook de zorgvuldige uitvoering van ingrijpende projecten in de gemeente.
Dan moet er meer aandacht zijn voor jongeren mbt uitgaansmogelijkheden. Werk in de gemeente zal lastig blijven, zeker om een veel groter deel van de inwoners in de gemeente van werk te voorzien. Toch zal daar meer  actie ondernomen moeten worden.

Waar ben je trots op in de gemeente Dronten?:  Ik ben trots op de aanhoudende aandacht voor de ruimte die nodig is om mensen te laten leven. Dat wordt weerspiegeld in het ontwerp van woonwijken. Daar moeten we alert op blijven, geen lelijke kantoorgebouwen meer in het groen, beboste gebied. Gelukkig zijn Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen nog steeds echte dropen met de daarbij horende sfeer.