Manon Westenbroek

Manon Westenbroek

Over Manon Westenbroek

Nr. 8 op de kandidatenlijst

De PvdA zit in mijn bloed. Al sinds de lagere school voel ik mij verantwoordelijk om op te komen voor mensen die dat zelf lastig vinden of die dat niet kunnen. In de leerlingenraad had ik de mogelijkheid om op school dingen te verbeteren en later als klassenvertegenwoordiger, lid van Personeelsvertegenwoordiging en nu van de PvdA draag ik mijn steentje bij. Je kunt wel roepen dat het anders moet, als je de mogelijkheid hebt om mee te werken aan verandering, moet je dat ook doen. Dat is mijn motivatie om nu in Dronten de kar te trekken.

We hebben twee zetels in de gemeenteraad en weten daarmee (toch) goede resultaten te bereiken. Wat zou het mooi zijn als we na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 meer zetels hebben zodat we nog sterker het sociaal-democratisch geluid kunnen laten horen. Iedereen heeft recht op een veilige samenleving, een gezond bestaan en een prettige woonomgeving. Huisvesting en onderwijs hebben voortdurend onze aandacht en de transitie in de zorg blijft een onderwerp op de agenda.

Mijn doel is om de PvdA in Dronten te laten groeien. Nieuwe leden brengen nieuwe ideeën. Iedereen is welkom om mee te doen. Ik wil ook met name jonge(re) mensen interesseren voor de PvdA en de politiek.