Uitgangspunten 2018 – 2022 PvdA Dronten

Zie hier de uitgangspunten 2018 – 2022 van PvdA Dronten!

We beschrijven de uitgangspunten van de PvdA Dronten voor 2018-2022 aan de hand van vier pijlers: Wonen, Werken, Welzijn en Zorg. Deze onderwerpen hebben elk hun eigen inhoud. Wel zijn er raakvlakken en ook overlappingen.

De uitgangspunten geven aan wat voor de PvdA belangrijk is, en vormen de basis van waaruit wij werken. We hebben ervoor gekozen om ons programma beknopt te formuleren. Het programma zal verder groeien en er zullen in de periode 2018 – 2022 zeker wijzigingen aangebracht moeten worden.

De kiezer kan erop vertrouwen dat de uitgangspunten, acties, plannen en doelen van de PvdA voldoen aan eisen van duidelijkheid, degelijkheid en duurzaamheid. De kiezer kan dit toetsen aan de volgende criteria:

  • Er is een sociaaldemocratische gedachte zichtbaar. Zonder af te doen aan de eigen verantwoordelijk van inwoners, is er altijd aandacht en steun voor diegenen die het – om welke reden dan ook – zelf niet goed redden;
  • De voorgestelde maatregelen zijn duidelijk voor de inwoners en goed, efficiënt en eenvoudig te gebruiken of aan te vragen;
  • Daar waar mogelijk zal de inwoner betrokken worden bij de voorbereiding en bij het bedenken van plannen en ontwikkelingen. De PvdA vindt het belangrijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van de aanwezige kennis, ervaring en betrokkenheid van de inwoners. Uiteraard behoudt de PvdA hierbij de eigen politieke verantwoordelijkheid.
  • Alle plannen worden duurzaam en met zorg voor omgeving en milieu opgezet en uitgevoerd. Hierbij gaat het ook om persoonlijke bewustwording bij de bevolking van de noodzaak voor een schoon en duurzaam milieu
  • Het gevoel van veiligheid is een belangrijk punt bij het maken van plannen. Het gaat niet alleen om geformuleerde criteria; iets kan aan alle veiligheidscriteria voldoen, maar de mensen die ermee te maken hebben, kunnen iets als onveilig beleven en ervaren. Daarmee moet rekening gehouden worden.