Werk

Werk is voor de meeste mensen het middel om mee te doen in de maatschappij. Het leidt tot economische zelfstandigheid en zelfrespect.
  • Inzetten op re-integratie en participatie naar werk voor bijstandsgerechtigden.
  • Strenge doch rechtvaardige handhaving

De PvdA vindt het van groot belang dat mensen met een uitkering, binnen hun mogelijkheden, participeren in de maatschappij. Met de methode Workfast krijgen wij mensen met een redelijke korte afstand tot de arbeidsmarkt weer succesvol aan het werk.

Voor hen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dienen andere instrumenten te worden ingezet zoals bijvoorbeeld empowerment, waarbij mensen versterkt worden om zelf het heft in handen te nemen en het aanbieden van werkervaringsplaatsen. Dit mag niet leiden tot verdringen van regulier werk.

Voor de PvdA geldt dat iedereen meedoet en zich inzet om deel te nemen aan de maatschappij. Regulier werk blijft altijd het (uiteindelijke) doel van re-integratie inspanningen.

Handhaving speelt een belangrijk rol voor mensen die niet willen of die misbruik maken van de voorzieningen.