Welzijn

Welzijn betekent voor de PvdA op je plek zijn in je dorp of wijk. In onze visie is blijvend investeren in (sociaal) dorps- en wijkgericht werken daarvoor essentieel.
  • Krachtig inzetten op wijk- en buurtgericht welzijnswerk samen met professionele partners en inwoners in de wijken en dorpen van onze gemeente.
  • Verbetering en verruiming van de toegankelijkheidsbijdrage

Termen als schoon, heel en veilig zijn voor ons belangrijk. Net zo belangrijk is de inzet van welzijnswerk als preventiemiddel voor zorgverlening in het kader van de decentralisaties en in het kader van veiligheid, bijvoorbeeld door inzet van buurtbemiddeling. Maar vooral de manier waarop is van belang, samen met politie, OFW en Meerpaal Welzijn willen we regie voeren op professionele dienstverlening in dorpen en wijken naar de wensen van inwoners, in goed overleg met Dorpsbelangen en wijkvertegenwoordigers.

De Meerpaal voert voor de gemeente ook welzijnswerk uit en exploiteert de dorpshuizen. Voor de PvdA is een bezuiniging op gesubsidieerde diensten op het gebied van sport, cultuur en welzijn alleen bespreekbaar als dit vooral de diensten raakt die worden afgenomen door meer draagkrachtige groepen inwoners of als er methoden zijn om minder draagkrachtige groepen inwoners te ontzien.