Verkeer

Het verkeersbeleid van de gemeente is goed op orde. Eindelijk hebben we een treinverbinding! De belangrijkste wens is het doortrekken van de N23 van Dronten naar Kampen, maar ook dat is al in voorbereiding.
  • Verbetering van het openbaar vervoer van en naar de dorpen.
  • Geen uitbreiding van het vliegveld tenzij de baan enkele graden gedraaid wordt waardoor wij de biologische landbouw voor Dronten kunnen behouden.
  • Onderzoek naar onveilige verkeerssituaties rondom scholen.
  • Meldpunt onveilige wegsituaties.

DSC_4021

Vervoer

De provincie wil ‘binnen de financiële kaders’ blijven en dat betekent dus minder busvervoer in Flevoland. Dronten heeft nu de trein, maar het vervoer van en naar de kleine kernen moet, wat ons betreft, in stand blijven en eigenlijk verbeteren, zo nodig door die in de kern Dronten te versoberen.

Vliegveld

Het is waarschijnlijk dat het vliegveld Lelystad een overlooplocatie van Schiphol wordt. De PvdA herkent de mogelijke economische aantrekkelijkheid (werkgelegenheid), maar wil geen vernietiging van andere waarden zoals: schone lucht, stilte en rust en biologische landbouwproducten. Dit lijkt voorkomen te kunnen worden door de start- en landingsbaan enkele graden te draaien.

Verkeersveiligheid

De verkeersdrukte rondom scholen lijkt toe te nemen waardoor onveilige verkeerssituaties zouden kunnen ontstaan. Eerst moet worden vastgesteld of dit werkelijk zo is, daarna kunnen maatregelen genomen om de verkeersveiligheid voor kinderen te waarborgen.

Meldpunt

Onze gemeente is qua verkeer een relatief veilige gemeente, maar het kan altijd beter. Om onze veiligheid te verhogen heeft de gemeente al jarenlang 30 km per uur zones, drempels en versmallingen die het verkeer af moeten remmen. Helaas zijn er ook nog een aantal onveilige plekken.

Is er bij u in de buurt een gevaarlijk kruispunt of een onveilige wegsituatie? Meld dat aan ons via deze website. Wij willen er alles aan doen om de gemeente Dronten nog verkeersveiliger te maken.