Veiligheid

Veiligheid is van ons allemaal. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid die vraagt om een gezamenlijke aanpak. Met goede samenwerkingsverbanden tussen politie, gemeente, de woningbouwcorporatie en natuurlijk de burgers zelf houden wij onze veiligheid op een hoog niveau.
  • De veiligheid in onze gemeente en het veiligheidsgevoel van onze inwoners is goed en dat willen we graag op dit hoge peil houden.
  • Regionale Brandweer, GGD en Nationale politie aanspreken op hun lokale operationele inzet.
  • Blijven inzetten op een goede vergunningverlening bij evenementen waar we trots op zijn en willen blijven.

14815_10201078616239977_432935671_n

Van de gemeente mag verwacht worden dat het openbaar gebied goed wordt onderhouden. Dat het groen en de straten er schoon, heel en veilig bij liggen. Onbehaaglijke plekken worden aangepakt en bij het ontwerpen van nieuwe wijken wordt rekening gehouden met mogelijkheden voor een goede sociale controle.

Sociale cohesie en sociale controle dragen bij aan een veilige woonomgeving: de kers op de taart van de overheidsplanning is wat inwoners maken van hun wijk. Zelfredzaamheid van burgers staat daarbij voorop, maar zo nodig ondersteunt de gemeente door het subsidiƫren van welzijnswerk waaronder buurtbemiddeling.

De PvdA heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het invoeren van Burgernet, een uitstekend preventiemiddel en een middel ter opsporing.