Sport

De gemeente heeft een goede sportinfrastructuur, waarin de komende tijd niet veel geïnvesteerd hoeft te worden. Wel moet de toegankelijkheid voor iedereen gewaarborgd blijven.
  • Een adequaat onderhoud van (sport)voorzieningen die laagdrempelig toegankelijk zijn in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant.
  • Er zorg voor dragen dat sport voor iedereen toegankelijk is.
  • Een adequate ondersteuningsregeling voor minima.

Toegankelijkheid binnen onze gemeente vergroot niet alleen de gezondheid het houdt, met name de ouderen, langer op de been. Sport heeft bovendien een belangrijk sociaal aspect. De toegankelijkheidsbijdrage biedt aan mensen met een laag inkomen de kans om mee te doen aan culturele- en sportieve activiteiten. Het systeem kan echter verbeterd en verruimd worden zodat meer mensen kunnen sporten.

Het onderhoud van onze (sport)voorzieningen moet structureel geborgd zijn. De PvdA ondersteunt initiatieven van de bewoners in Swifterbant en Biddinghuizen om deze open te houden.