Sociaal

De positieverbetering van onze kwetsbare dorpsgenoten blijft onverminderd cruciaal. Géén verbetering of zelfs een achteruitgang, moet voorkomen worden.
  • Het verruimen van regelingen voor de minima, dat vergt extra investeringen.

De afgelopen bestuursperiode is zwaar bezuinigd. Daarvan zijn ook minima het slachtoffer geworden. Niet alleen hadden zij last van de bezuinigingen die ons allen troffen zoals duurdere voorzieningen, maar ook de minimaregelingen zijn niet geïndexeerd of zelfs verder beperkt. In het licht van nieuwe bezuinigingen moet worden bezien of verruiming van de regelingen nodig is.