Organisatie

De moderne tijd en de bestuurlijke ambities vragen om een flexibel en slagvaardig ambtelijk apparaat. Dat ‘apparaat’ lees: onze ambtenaren, verdienen waardering voor een professionele inzet.
  • Blijvend investeren in de gemeentelijke organisatie.
  • Blijven verbeteren van de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie aan inwoners, bedrijven en instellingen (want daar zijn we voor!).
  • Zoeken naar slimme, effectieve, regionale samenwerkingen in de moderne netwerksamenleving, zoals MVO-aanbesteden.

DSC_0156

onze medewerkers hebben ook van het bestuur waardering nodig en de juiste middelen om mee te werken zoals een goede werkplek en werkende automatisering. Maar de dienstverlening kan altijd beter en juist in een tijd van bezuinigen is het belangrijk te weten dat goede dienstverlening eerder geld oplevert dan dat het geld kost.

Sociaal aanbesteden

Aanbestedingen zo vormgeven dat deze naast een goed product of een goede dienst ook ecologisch en sociaal duurzame effecten sorteren.

Sociaal aanbesteden is voor de PvdA een belangrijke uitingsvorm binnen een moderne netwerksamenleving. Op die manier kan de gemeente als ‘inkoper en investeerder’ belangrijke maatschappelijk meerwaarde leveren. Dat zal soms (in het begin) misschien wat extra kosten, maar op langere termijn zal het de maatschappij veel opleveren.