Onderwijs

De jongeren van vandaag zijn de werknemers, belastingbetalers en burgers van de toekomst. De hele maatschappij is erbij gebaat om geen talent te verspillen.

• Goede samenwerking met het lokale en regionale onderwijsveld
• Een educatief centrum in Swifterbant
• Maximale inzet om schooluitval te voorkomen
• Goede samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven

Huisvesting

De gemeente heeft slechts de rol als huisvester van het onderwijs (scholenbouw), maar heeft wel invloed op het onderwijs wanneer het aankomt op inrichting van de scholen en het sociale– en onderwijsaanbod dat we in Dronten doen. Twee redenen, we willen samenwerking met allerlei andere instellingen en dat aanbod doen in de wijken.

Passend onderwijs

Wij streven ernaar, zowel voor het kind als qua bezuiniging die dat oplevert bij het leerlingenvervoer, om een breder aanbod van passend onderwijs in Dronten te doen.

Leerplicht

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplicht. Wij willen daarmee bereiken dat iedere jongere pas na het behalen van een startkwalificatie het onderwijs verlaat. Want dat is (minimaal) nodig om de kans op werk te vergroten.

Startersbeurs

Met de invoering van deze beurs is een belangrijke wens van de PvdA in vervulling gegaan. De belangrijkste doelstelling hierbij is dat wij voorkomen dat een jongere in een uitkeringssituatie belandt door hen gedurende 6 maanden een leer/werkervaringsplaats bij een werkgever aan te bieden.