Ondernemen

Wij willen faciliteren en ondersteunen en de regelgeving vereenvoudigen. Het is belangrijk dat zittende ondernemers zich in Dronten thuis voelen en letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen waarbij zij zich niet gedwarsboomd hoeven te voelen door ingewikkelde regels rondom vergunningen.
  • Een actief beleid voor het ondersteunen van startende ondernemers.
  • Een stimulerend beleid voor het aantrekken en stimuleren van duurzame ondernemers (MVO) met arbeidsintensieve productieprocessen.
  • Een economisch beleid dat is ingebed in een visie op regionale (arbeidsmarkt)ontwikkeling.
  • Ondernemers aan het stuur met investeringen in maatschappelijke meerwaarde en de gemeente die versnelt in procedures.
  • Goede en toegankelijke internetverbindingen en mobiele telefonie voor alle inwoners en bezoekers van onze gemeente.
  • Broedplaatsen bieden voor en ruimte geven aan creatieve industrie.

 

In de ontwikkeling van de werkgelegenheid liggen onze speerpunten onder meer bij de kenniscentra van land- en tuinbouw, onderwijs, zorg, dienstverlening, handel en recreatie. Wij hebben een voorkeur voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Bedrijven die het milieu zo weinig mogelijk belasten en die een groot aantal arbeidsplaatsen per hectare bieden.

Creatieve Industrie

We willen zorgvuldig omspringen met de beschikbare ruimte. Dit betekent onder meer dat we aandacht hebben voor de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen van onze kernen; bijvoorbeeld door creatieve industrie toe te staan.

De creatieve industrie is een verzamelnaam voor de beroepen en bedrijfstypen gericht op de exploitatie van kunstzinnigheid en intellectueel eigendom. Denk hierbij aan sectoren als: beeldende kunst, ambachten, muziek, reclame, vormgeving en softwareontwikkeling.

Een populair speerpunt bij het aantrekken van de creatieve industrie is het realiseren van broedplaatsen. Plekken met weinig of geen regels waar creatieve bedrijven zich vestigen en kunnen floreren. De aanwezigheid van soortgelijke of aanvullende bedrijven in de omgeving zorgt voor een aantrekkelijke subcultuur waar de creatieve klasse zich thuis voelt. Traditiegetrouw zijn veel broedplaatsen gehuisvest in oude goedkope (sloop)panden.

ZZP

Veel startende ondernemers beginnen hun onderneming vanuit de eigen woning. De PvdA vindt het belangrijk dat aan deze kleine ondernemers voldoende ruimte wordt geboden en dat zij niet worden geremd door overbodige gemeentelijke regelgeving. Kleine bedrijfjes in de wijk kunnen de levendigheid van die wijk verhogen. Dat betekent dat wij ons sterk maken voor betaalbare huisvesting voor starters, ZZP’ers, en voor woon- werkwoningen in nieuwe woonwijken.

Winkelcentra

Het winkelgebied in Dronten is gebouwd op inwonersaantal van 50.000. Met het huidige aantal inwoners, de economische crises en online aankopen door consumenten zal het voor de eigenaren een Herculestaak worden om geschikte huurders te vinden voor leegstaande winkelpanden. Leegstand is slecht voor de leefbaarheid en vestigingsklimaat. Daarom wil de PvdA met de eigenaren meedenken over een alternatieve bestemming van leegstaande winkelpanden. Dit geldt ook voor de winkelcentra in Swifterbant en Biddinghuizen.

Leegstand

Behalve leegstand in het winkelcentrum kan door economische tegenslagen en door ontwikkelingen in de dienstverlening ook leegstand ontstaan in bijvoorbeeld kantoren en zorginstellingen. Zo nodig zal de PvdA onderzoek bevorderen naar de risico’s van leegstand en met eigenaren meedenken over een alternatieve ruimtelijke bestemming.