Milieu

Een sociale toekomst is ook een duurzame toekomst en de PvdA wil dan ook klimaatverandering, natuurverwoesting en energieverspilling actief tegengaan. Vooral omdat wij de plicht tegenover volgende generaties hebben om mooie natuur en een goed klimaat achter te laten. Ook in onze gemeente liggen daarvoor kansen: wij hebben immers wind, ruimte en zon. Daar willen wij optimaal gebruik van maken
  • Behoud en uitbreiding van de biologisch – dynamische sector in onze gemeente.
  • Daarnaast willen wij een gemeente die burgers en bedrijven stimuleert om energieopwekkende en of energiebesparende maatregelen te treffen.

Dronten is dankzij de vele windmolens klimaatneutraal. Daarom werken wij aan een sterke, ‘groene’ economie en willen dat onze bedrijven voorloper zijn in zuinige productie en in de ontwikkeling van groene technieken.

Windmolenbeleid en energiebesparing

Dronten dient voor vele gemeenten als voorbeeld wanneer het gaat om haar windmolenbeleid. Zichtbaar resultaat van dit beleid zijn de vele lijnopstellingen in Dronten, waardoor een ‘verrommeling’ van het landschap wordt voorkomen.

De PvdA volgt daarbij de aanpak van de provincie Flevoland. Er zullen alleen nieuwe windmolens worden geplaatst wanneer oude windmolens worden gesaneerd. Wanneer er ruimte is voor de bouw van nieuwe lijnopstellingen is het voor de PvdA van belang dat het draagvlak voor de bouw zo breed mogelijk is. Dit kan vergroot worden doordat inwoners van de gemeente mee kunnen participeren in dergelijke projecten.

De PvdA heeft zich in de afgelopen jaren sterk ingezet voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen binnen onze gemeente. Een voorbeeld hiervan is de duurzaamheidslening. Particulieren kunnen hierdoor tegen een redelijk rentetarief een lening afsluiten voor energiebesparende of energie-opleverende maatregelen aan de eigen woning.

Voedselproductie

De PvdA pleit voor een duurzamere voedselproductie. De gemeente Dronten is de grootste producent van biologische landbouw in Nederland en wil deze positie handhaven. De biologische land- en tuinbouw en de veeteelt kunnen daarbij een belangrijke voortrekkersrol vervullen, mede dankzij de huisvesting van de onderwijsinstelling de Warmonderhof binnen onze gemeente. Wij willen uitbreiding van deze bedrijfstak; van de productie en de verkoop van biologische producten, ook vanuit de boerderijen.

DSC04544_2-1 (2)