Cultuur

Wij streven naar een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod en nodigen professionals en amateurs uit initiatieven te nemen die het aanbod in onze gemeente verrijken.
  • Een actief kunst- en cultuuraanbod dat bijdraagt aan de leefbaarheid binnen onze gemeente. Een bron van economische activiteit met eerlijke tarieven. Wie er van profiteert betaalt er ook voor.
  • Broedplaatsen bieden voor en ruimte geven aan creatieve industrie.
  • Stimuleren van kunst in de openbare ruimte.

 

Meerpaal

De Meerpaal heeft een belangrijke plaats in onze gemeente, als ontmoetingsplaats, congrescentrum en voor een ontspannen avondje uit naar theater of bioscoop. Maar naast het aanbod van de Meerpaal is er meer rijkdom binnen onze gemeente, zoals XL de Ateliers en de Kunstenaars Vereniging Flevoland.

Aan professionele kunstenaars wil de PvdA een aantrekkelijk werkklimaat bieden. Cultuur is naast gewoon mooi en interessant ook een belangrijke economische drager en trekker van bezoekers.

Creatieve industrie

Een populair speerpunt bij het aantrekken van de creatieve industrie is het realiseren van broedplaatsen. Plekken met weinig of geen regels waar creatieve bedrijven zich vestigen en kunnen floreren. De aanwezigheid van soortgelijke of aanvullende bedrijven in de omgeving zorgt voor een aantrekkelijke subcultuur waar de creatieve klasse zich thuis voelt. Traditiegetrouw zijn veel broedplaatsen gehuisvest in oude goedkope (sloop)panden.