Algemeen

Wij leven momenteel in een tijd waarin het ons niet allemaal voor de wind gaat. Werk, wonen en inkomen zijn niet langer vanzelfsprekend. Inkomensverschillen dreigen groter te worden. Dat tast ons gevoel van solidariteit aan. Wij willen investeren in een bestuur dat rechtvaardig helpt om kansen mogelijk te maken.
  • Een gemeente die nog dichter bij de burger is georganiseerd.
  • Wederkerigheid in de relatie tussen burger en bestuur en meer eigen verantwoordelijkheid bij de inwoners van onze gemeente leggen.
  • De relatie tussen burgers, ondernemers en bestuur versterken door: duidelijk en bondig te communiceren. Door waardevolle initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen pro-actief te ondersteunen en van de kant van het bestuur tijdig en glashelder te zeggen wanneer iets werkelijk niet mogelijk of wenselijk is.

 

DSC_0156

‘Solidair en vooruitstrevend, nuchter en moedig’

Zo willen wij de uitdagingen van vandaag en morgen aangaan en de volgende stap zetten naar een goede toekomst voor onze inwoners. Wat ons betreft is dat een toekomst waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft, volop kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen en die kansen ook grijpt.

Wij willen dat zowel onze inwoners als onze ondernemers de komende jaren meer zeggenschap krijgen over wat er in onze gemeente gebeurt. Niet alleen omdat we staan voor de persoonlijke vrijheid van mensen, ook omdat we vinden dat mensen het recht hebben om aan hun dorp, wijk of het buitengebied zoveel mogelijk zelf betekenis te geven.

Tegelijkertijd zijn al die kansen en vrijheden niet vrijblijvend. We rekenen op een actieve inzet van maatschappelijke partijen en vinden het heel redelijk om van onze mensen en ondernemers te vragen om een steentje bij te dragen aan een sociale samenleving, elkaar te helpen waar nodig. Wij vinden dat daarbij de sterksten de zwaarste lasten moeten dragen.