Wat hebben wij bereikt?

Sociaal aanbesteden

Sociaal aanbesteden is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De PvdA Dronten heeft bereikt dat de gemeente in overeenkomst met aannemers voor werken en diensten vraagt dat een percentage van de opdrachtwaarde zal worden besteed aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zo bieden we hen kans op werk.

Duurzaamheidsfonds

De PvdA vindt het belangrijk dat inwoners van de gemeente gestimuleerd worden om energiebesparende of energieopwekkende maatregelen te treffen. Op ons initiatief is het duurzaamheidsfonds geïntroduceerd. Hierbij kunnen particulieren tegen aantrekkelijke voorwaarden een lening afsluiten om hun woning duurzamer te maken.

Startersbeurs

De PvdA vindt dat jongeren die geen baan kunnen krijgen op zijn minst de kans moeten krijgen om werkervaring op te doen bij bedrijven. De startersbeurs biedt jongeren een kans om die werkervaring op te doen bij bedrijven. De startersbeurs is een laagdrempelig instrument om jongeren gedurende zes maanden werkervaring op te laten doen bij een bedrijf. De jongeren werken aan competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt en aansluiten bij het opleidingsniveau. Tijdens deze zes maanden ontvangt de starter een tegemoetkoming van 500 euro per maand. Deze tegemoetkoming komt in de plaats van een eventuele uitkering. Het gaat om jongeren die een startkwalificatie hebben.

Startersleningen woningmarkt

De starterslening is een stimuleringsmaatregel om de woningmarkt weer aan te trekken. De lening is bedoeld voor starters, die hiermee onder aantrekkelijke voorwaarde hun eerste woning financieren. Deze stimuleringsmaatregel is een groot succes gebleken en wordt in 2014 verlengd.

Werkervaringsplaatsen politie

Sinds september 2011 loopt er in Assen een project om werkloze jongeren werkervaring te laten opdoen bij de politie. De pilot is een succes gebleken. De politie geeft aan dat de jongeren hen met name ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat en veel andere zaken.
De PvdA wil van het college weten hoe dit project in Dronten kan worden uitgevoerd. Het college heeft positief gereageerd. De uitwerking moet nog volgen.

Burgernet

De PvdA heeft het college aangemoedigd om deel te nemen aan burgernet. Onze burgemeester heeft dit omarmd. We zijn inmiddels aangesloten en burgers kunnen zich aanmelden om samen met gemeente en politie mee te werken aan de veiligheid in hun buurt.

Binnenkort meer …