Door op 1 mei 2015

Win-win voor de OV-coach

De OV-coach is een app waarmee jongeren uit het speciale onderwijs zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer. De app is in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen met autisme, maar is ook geschikt als reishulp voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Kinderen krijgen een iPod waarop de coach is geïnstalleerd en horen wat te doen om de bus of de trein te nemen. Mochten zij deze missen of te laat uitstappen, krijgen ze opnieuw informatie over hoe ze op hun bestemming kunnen komen. De app biedt een oplossing voor alle problemen die zich tijdens een reis voor kunnen doen.

Uit de gesprekken met andere gemeentes, blijkt de app alleen maar winst op te leveren. Op de eerste plaats en dat is het belangrijkste, voor de leerlingen. Dankzij het gebruik van de app is hun zelfvertrouwen toegenomen, ze ervaren meer vrijheid en hun wereld is een stuk groter geworden.

De winst voor de ouders laat iets langer op zich wachten want een kind dat al jaren volledig verzorgd naar school of stage reist, kun je niet ineens loslaten. Nadat ouders van de deelnemende gemeenten uitgebreide voorlichting hadden gekregen en hen was beloofd dat hun kind terug mocht keren naar het taxivervoer als de app niet voldeed, stemden ook velen van hen in. Achteraf zijn zij, gezien het toegenomen zelfvertrouwen van hun kind, dankbaar dat zij die stap durfden te maken.

Ten slotte de gemeentes. Vanuit het Loket leerlingenvervoer wordt al lang ingezet op het zelfstandig reizen. Onze gemeente heeft goede ervaring met de Stichting MEE. Dankzij deze app kunnen we nog een stap verder gaan; jongeren die gebruik gaan maken van deze app zullen de vervoerskosten omlaag brengen.

Op drie terreinen heeft deze app zich de afgelopen jaren dus bewezen. Een mooi voorbeeld is het Friese Tietjerkstradeel, daar is de app drie jaar geleden ingevoerd. Tijdens de eerste twee jaren stapten 20 leerlingen over op de iPod met de OV-coach. Dit jaar zijn dat er al 23.

Volgens wethouder Ton van Amerongen is het onderzoek naar de OV-coach zeker de moeite waard: ‘In andere gemeentes is de coach een overweldigend succes en de app blijkt zelfs kostenbesparend te kunnen werken. Ik noem het een win-win situatie; het financiële aspect, maar bovenal de zelfredzaamheid van het kind. Die kweekt zelfvertrouwen doordat hij niet meer met de taxi hoeft maar zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kan reizen en daar gaat het om,’ aldus de wethouder die de motie volledig ondersteunt.

De OV-coach is voor een klein bedrag aan te schaffen via de Android- of de App-store.