Door Suzanne Stoop-Aszink op 10 oktober 2014

Wethouder heeft geen idee waarom extra geld nodig is

De herinrichting van het Redeplein/ de Rede/ het Meerpaalplein of de lange leegte maakt onderdeel uit van het actieplan centrum Dronten. In de kadernota hebben we de kaders vastgesteld, waarin we € 500.000,- reserveren voor het totale actieplan. € 350.000,- voor herinrichting van het plein en € 150.000,- voor de rest namelijk: wifi in het centrum, herinrichting locatie Steenbergen en het instellen van een ondernemersfonds.

De begroting is een financiële vertaling van de kadernota. Groot was mijn verbazing dan ook dat ik niets meer terug las over de herinrichting van locatie Steenbergen. De € 500.000 die we wilden reserveren voor bovenstaande doelen worden nu bijna in het geheel gebruikt voor de herinrichting van het plein.

Het bureau BPD Khandekar heeft de opdracht gekregen om een schetsplan te maken voor het plein. Het college heeft de kaders meegegeven waar het plein aan moet blijven voldoen. Maar in minder dan een half jaar tijd is het budget verhoogd met € 125.000,-. Bij herhaaldelijk aandringen van de PvdA op de vraag: ‘Waarom is er €125.000,- extra nodig?’ kon wethouder Engelvaart (CDA) niets anders uitbrengen dan de woorden: ‘Dat weet ik niet’.

Dat is bijzonder, want het is geen gering bedrag. Uiteraard zullen we ons best doen om een antwoord op onze vraag te krijgen, want we gaan natuurlijk niet zomaar €125.000,- weggeven. Over de herinrichting locatie Steenbergen vernemen we helemaal niets meer in de begroting. De wethouder komt daar nog op terug in een apart raadsvoorstel en dat betekent dat hij om extra geld gaat vragen om de herinrichting van locatie Steenbergen te realiseren. We zijn er dus voorlopig nog lang niet met het actieplan Centrum Dronten. We kunnen constateren dat de plannen niet binnen de gestelde financiële kaders kunnen worden uitgevoerd. Dan moeten de alarmbellen bij de VVD toch gaan rinkelen, zou ik denken.

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink