Door Suzanne Stoop-Aszink op 29 januari 2015

Voor de PvdA niet te verkroppen

De PvdA heeft al verschillende keren gevraagd welke financiële afweging er is gemaakt om de wsw-oud contracten niet te verlengen. Het college houdt vast aan eerder vastgestelde visie en beleid, maar de feiten zijn veranderd en dat rechtvaardigt de vraag of we bepaalde keuzes moeten heroverwegen. Volgens het college niet. Dan mag je verwachten dat het college dat goed kan onderbouwen, maar behalve dat zij terugverwijst naar het eerder vastgestelde visie- en beleidsdocument, komt er verder niets.

In de raad van december 2014 was de maat vol. In niet misverstane bewoordingen vroeg de PvdA opnieuw naar de financiële afweging, want volgens ons kon die wel eens vies tegenvallen. Nog los van het feit dat 9 mensen in een uitkeringssituatie zijn beland terwijl zij een werkplek hadden! 9 mensen waarvan we nog maar moeten afwachten of de wethouder daar garantiebanen voor gaat vinden. Tot die tijd zitten deze mensen thuis en dat is voor de PvdA niet te verkroppen.

Vandaag hebben we eindelijk een brief ontvangen met de schriftelijke beantwoording van onze vragen. Het college rekent ons keurig voor wat het kost als we deze 9 mensen een vast contract aanbieden bij de sociale werkvoorziening. Het college rekent ons helaas niet voor wat het kost als deze mensen in een uitkeringssituatie zitten. We weten ook niet of het een reële verwachting is dat deze mensen via een garantiebaan bij een reguliere werkgever aan het werk komen. We weten ook niet welke re-integratie middelen we daarvoor moeten inzetten. En natuurlijk is dat lastig inschatten, maar het college had ons bijvoorbeeld kunnen voorrekenen wat het financiële plaatje zou zijn na 1, 3 of 5 jaar, misschien zelfs wel 10 jaar.

Hoe het college dan toch blijft beweren dat het besluit om deze mensen geen vast contract aan te bieden het minste risico geeft en het minst kost, is onbegrijpelijk en lijkt op niks gebaseerd.

Het college blijft stug volhouden dat op deze manier meer geld in het participatiebudget overblijft om alle mensen in de bijstand te kunnen re-integreren. Maar dat is lariekoek.

Het budget is namelijk vastgesteld door de rijksoverheid volgens een Verdeelmodel. Het budget bestaat uit drie onderdelen en één onderdeel daarvan is de wsw. Bovendien is er ook rekening gehouden met de blijfkansen. Dat betreft de gemiddelde voorspelde kans dat Wsw’ers een jaar later nog in de Wsw zitten. Omdat Dronten een vrij jonge wsw populatie heeft is de blijfkans vrij hoog. En daar wordt met de vaststelling van het budget rekening mee gehouden. Maar als er versneld mensen uit de wsw verdwijnen, dan wordt het budget ook naar beneden bijgesteld. Het is dus nog maar de vraag of er dan inderdaad extra geld overblijft voor de mensen met een bijstandsuitkering, zoals het college zo stellig beweert.

In Dronten valt het trouwens nog wel mee als je het vergelijkt met de rest van Nederland. Gemiddeld gaat 80% van het participatiebudget op aan de wsw, voor Dronten is dat 69%.

Genoeg cijfertjes denk ik zo en nog veel meer vragen. Waar het de PvdA om gaat is dat we juist en volledig geïnformeerd willen worden. En, dat de mensen die nu thuis zitten zo snel mogelijk aan een garantiebaan worden geholpen!

29-01 brief van college over de raadsvraag PvdA d d 8 januari 2015 m b t Wsw

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink