Door op 26 februari 2014

Vitens Verkiezingsstunt

De komende jaren komt er veel op de gemeente af, dat heeft menig politicus inmiddels wel duidelijk gemaakt. Buitenlands beleid valt daar (gelukkig) niet onder! Toch diende ChristenUnie samen met het CDA de motie ‘Vitens’ in omdat de partijen meenden dat Vitens politiek bedreef door haar intentie tot samenwerking met het Israëlisch waterbedrijf Mekorot niet verder door te zetten.

Spannend allemaal maar hoe komt deze kwestie van Vitens in Dronten terecht? Welnu, de gemeente Dronten is aandeelhouder van het bedrijf en daarom kunnen we daar als gemeente invloed op uitoefenen.  De motie sprak uit dat Vitens zich niet moet mengen in het Palestijns/Israëlisch conflict. Dat is iets dat ik helemaal kan ondersteunen. Maar door op te roepen om de samenwerking met het bedrijf Mekorot weer op te pakken vragen we juist van Vitens om zich wel te mengen in het conflict.

Vitens heeft naar aanleiding van soortgelijke geluiden uit de provincie (ook een aandeelhouder) een heldere brief verstuurd waarin het bedrijf uitvoerig in gaat op de wijze waarop men tot het besluit is gekomen om de intentie tot samenwerking met Mekorot en ook de Palestijnse autoriteit op te schorten. Juist door op die manier niet eens de schijn van partijdigheid over zich af te roepen zou Vitens zich ver van de politieke en menselijke nachtmerrie houden die het Palestijns/Israëlisch conflict heet. Wat ook sterk meeweegt is een door de Mensenrechtenraad van de VN uitgebracht rapport dat stelt dat Mekorot door haar projecten in de Palestijnse gebieden mensenrechten zou schenden.

Op deze inhoudelijke kritiek is door de indieners en de ondersteuners van de motie tijdens de vergadering niet gereageerd. Sommige partijen gaven niet eens inhoudelijke motivatie voor ondersteuning van de motie. Iets wat je in alle redelijkheid wel mag verwachten wanneer je oproept een bedrijf te laten samenwerken met een bedrijf dat heftige kritiek van de VN krijgt. Alleen de PvdA, GroenLinks en D66 hebben tegen de motie gestemd.

Op die trieste wijze hebben wij ons als gemeente gemengd in een conflict waar wij ons helemaal niet mee dienen te bemoeien. Dat de CU en het CDA goede sier bij hun achterban trachten te maken door met deze motie een nadrukkelijk pro-Israëlisch standpunt in te nemen en daarmee de neutraliteit van het bedrijf beweren te bewerkstelligen, dat is absurd.

Ik ben niet pro-Israël en ook niet pro-Palestina. Die mensen zullen het daar uiteindelijk samen moeten doen en in vrede naast elkaar gaan leven. Daar dragen wij echt niet aan bij door van meer dan 60 jaar strijd, een verkiezingsstunt te maken.