Door Suzanne Stoop-Aszink op 22 juni 2014

Vermakelijkheidsretributie

Tijdens de behandeling van de kadernota 2015, heeft de
PvdA Dronten namens alle partijen met uitzondering van D66, de motie
vermakelijkheidsretributie ingediend. Die stond al lang op het
verlanglijstje van de PvdA. Na bijna 8 jaar is het gelukt om
steun te vinden bij de andere fracties.

De PvdA hecht veel waarde aan de voorzieningen binnen onze gemeente. Om te
voorkomen dat we te veel moeten bezuinigen en deze voorzieningen daardoor
in het geding komen, willen we kijken of er mogelijkheden zijn om de
inkomsten te vergroten, zónder daar een lastenverzwaring voor onze inwoners tegenover te stellen.

De vermakelijkheidsretributie is niet nieuw. Verschillende gemeenten vragen
van hun dagjestoeristen een kleine bijdrage om zo de voorzieningen, waarvan
zij ook gebruik maken, in stand te houden of zelfs te verbeteren.

In de motie vragen wij het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheden
om tot een vermakelijkheidsretributie te komen. Uiteraard is in de raad opgemerkt
dat het belangrijk is om onze ondernemers hierbij te betrekken.

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink