Door Rense van der Heide op 13 juli 2015

Van der Meulen kiest voor onderwijs

Raadslid Annemiek van der Meulen verlaat de Gemeenteraad. Na in totaal vijf en een half jaar raadslid te zijn geweest, gespreid over twee periodes, is Van der Meulen tot deze moeilijke keuze gekomen. In haar baan als docent aan het Groenhorst Lelystad kreeg zij enkele dagen voor de vakantie het aanbod om deel uit te maken van een werkgroep die zich bezig gaat houden met de praktische kant van de onderwijsvernieuwing. Zij realiseerde zich echter dat deze keuze ten koste zou kunnen gaan van haar werk als raadslid en dat wilde zij niet. Haar betrokkenheid bij haar leerlingen en de school hebben uiteindelijk de doorslag gegeven.

‘De politiek verandert, het politieke klimaat verandert, wordt wat harder en dat is mij in de tweede periode zwaarder gevallen dan ik had verwacht,’ geeft Annemiek toe. ‘Het kost mij oprecht moeite om Suzanne Stoop-Aszink, onze fractievoorzitter, en de andere betrokkenen min of meer ‘in de steek laten’. Tegelijkertijd heb ik er alle vertrouwen in dat Suzanne het, samen met haar nieuwe collega, voortreffelijk gaat doen en ik wens hen beide alle goeds; zowel wat de toekomst van de PvdA betreft als voor hun werk in de raad.’

Fractie en bestuur van de PvdA Dronten begrijpen de keuze van Annemiek van der Meulen, die overigens plotseling kwam. Er is dus enige tijd nodig voor ‘herstel’.

Wij danken Annemiek voor de wijze waarop zij zich met hart en ziel voor de partij en voor de Dronter gemeenschap heeft ingezet en wensen haar veel plezier en succes toe in het door haar geliefde onderwijs.

Namens fractie en bestuur PvdA Dronten

Rense van der Heide, voorzitter

Rense van der Heide

Rense van der Heide

Nr. 3 op de kandidatenlijst Omschrijf jezelf in een paar woorden: Ik ben een man die het beste functioneert in harmonie. Als er ergens een probleem kan ontstaan zal ik snel proberen dat te voorkomen, ik geloof in samen dingen doen, hoewel ik ook prima alleen kan werken en ook alleen kan zijn. Humor is voor

Meer over Rense van der Heide