Door op 27 juni 2014

Schaliegasvrij?

IMG_3765

De motie van de PvdA was een uitgelezen kans voor de raad om zich nadrukkelijk uit te spreken tegen de boring naar schaliegas. Juist nu is dat belangrijk omdat minister Kamp de gemeente Dronten heeft aangewezen als proefgebied.

Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat Provinciale State zich op 11 juni, na de wat zwakkere motie van november 2012, krachtiger uitsprak om aan het Rijk kenbaar te maken dat Flevoland een schaliegas-winning-vrije provincie is en blijft. Ook de PvdA in Dronten ziet de noodzaak hiervan in.

Vorig jaar november nam de raad een motie aan waarin zij zich uitsprak tegen boringen zolang onvoldoende duidelijkheid bestaat over de gevolgen. Nadat minister Kamp bekend maakte dat onze gemeente in beeld is voor proefboringen werd het voor de PvdA belangrijk een nog duidelijker statement af te geven.

Want dankzij recente publicaties weten wij dat:
• boringen kunnen leiden tot onherstelbare schade aan de bodem
• de milieurisico’s groot en serieus zijn; ervaringen in het buitenland tonen dat inmiddels aan
• schaliegaswinning de transitie naar duurzame energie kan vertragen
• en… dat het Dronter beleid zich richt op duurzame ontwikkelingen.

Inmiddels is Vlagtwedde de 175e gemeente die zich schaliegasvrijs verklaard heeft; daaronder onze buurgemeentes: de Noordoostpolder, Kampen, Friese Meren, iets verderop Utrecht en de provincies Friesland en Overijssel. Allen spreken zich krachtig uit tegen de boring naar schaliegas en sinds deze maand schaart dus ook onze provincie zich achter deze uitspraak.

Waarom zouden wij met het oog op alle risico’s voor: onze natuur, onze landbouw, ons drinkwater, onze schone lucht en onze bodem onnodige risico’s nemen? Wij zitten hier niet alleen voor ons eigen gewin ook, voor toekomstige generaties.

Onze motie is aangenomen door: CU, GL, de SP en de PvdA.