Door Suzanne Stoop-Aszink op 4 februari 2016

PvdA akkoord met herinrichting plein de Rede

Het proces is niet fraai geweest en daar zijn zowel college als de meerderheid van de raad verantwoordelijk voor. Gelukkig is er gisteren een eind gekomen aan het detaillistisch geneuzel over waterelementen en muziektenten.
Zoveel mensen zoveel meningen. Prima dat een bouwteam zich gaat buigen over de verdere herinrichting van het plein, maar de gemeenteraad is verantwoordelijk voor de centen!

In het oorspronkelijk voorstel walsde de wethouder wel heel makkelijk over het budgetrecht van de gemeenteraad heen. Hij vroeg een richtinggevend budget van 465.000 euro en over de onderhoudskosten werd niet eens gesproken. Dat was voor ons onaanvaardbaar. Als je ook bedenkt dat we soms urenlang lopen te steggelen over een paar duizend euro binnen het armoedebeleid, dan zijn wat de PvdA betreft de verhoudingen zoek. Voor de PvdA was het belangrijk om te weten wat de jaarlijkse onderhoudskosten zullen zijn, zodat we een goede afweging konden maken.

Door de toezeggingen van de wethouder kon de PvdA instemmen met het voorstel. De eerste toezegging gaat om het budget, dat niet meer richtinggevend is, maar taakstellend. Mocht de herinrichting duurder uitvallen, dan moet het college terugkomen naar de raad met een voorstel.
De tweede toezegging gaat over de beheerkosten (onderhoudskosten). Het plein zoals het er nu bij ligt kost per jaar 30.000 euro aan onderhoud. De wethouder heeft toegezegd dat de onderhoudskosten niet hoger worden dan 30.000 euro. Als dat wel zo is dan komt hij terug naar de raad met een voorstel.

Omdat de structurele last nagenoeg gelijk blijft gaat de PvdA akkoord. We hebben daarbij nog wel opgemerkt dat alleen investeren in steen, groen en misschien een beetje water niet genoeg is. We moeten kritisch kijken naar onze regeltjes. Pro-actief meedenken met onze ondernemers. Samenwerken en lef tonen. Werken met een bouwteam is een belangrijke eerste stap. In deze veranderende tijd van het openbaar bestuur moeten we leren loslaten.

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink