Door Suzanne Stoop-Aszink op 9 januari 2015

Prognose verkoop bedrijventerreinen wordt lager bijgesteld

In de afgelopen jaren is er maar weinig hectare bedrijfsgrond verkocht. De PvdA bracht tijdens de begrotingsbehandeling in oktober aan de orde of de prognose niet eens flink naar beneden bijgesteld moest worden. Heel even twijfelde wethouder Bleeker (CDA), maar werd op tijd door zijn ambtenaren ingefluisterd dat een dergelijke bijstelling er inderdaad aan zat te komen.

Gisteren in de commissievergadering werd het voorstel besproken. Wij zijn verheugd om te horen dat meerder fracties de bijstelling van het college nog steeds te hoog vinden. De wethouder was niet bestand tegen zoveel weerstand en kwam zelf met het voorstel om de prognose nog verder naar beneden bij te stellen.

Een aankondiging van het CDA om in de raad met een wijzigingsvoorstel te komen is daarom overbodig. We wachten met belangstelling het nieuwe voorstel van het college af.

 

Gemeente verkoopt minder bedrijfsgrond dan verwacht – Nieuws.

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink