Door Suzanne Stoop-Aszink op 3 juni 2013

Precariobelasting wat gaat de gemeente ermee doen?

De PvdA wordt gevraagd om een reactie naar aanleiding van de brief van Vitens over de doorberekening van de precariobelasting.

Bezuinigingen

Tijdens de bezuinigingsoperatie in 2011 was de precariobelasting onderwerp van discussie. De PvdA diende toen een amendement in die het helaas niet heeft gehaald. Omdat de PvdA voorzag dat de heffing van precariobelasting zeer waarschijnlijk zou leiden tot een lastenverzwaring van onze inwoners. Het wijzigingsvoorstel diende te voorkomen dat de opbrengsten van deze heffing in de algemene middelen terecht zou komen.  De PvdA zag veel liever dat de opbrengst een bestemming of met andere woorden een spaardoel zoals: het Hanzekwartier, Spelwijk in Swifterbant en het duurzaamheidsfonds. Op die manier zou de opbrengst niet vrij te besteden zijn op elk willekeurig moment, maar zou het een reserve zijn voor een speciaal doel. We staan nog steeds achter dit amendement.

Sparen doe je met een doel

De PvdA is van mening dat de lastenverzwaring van de burgers niet mag dienen om je algemene reserve aan te zuiveren. Sparen doe je met een doel. Overigens was de VVD dezelfde mening toegedaan. Zij stemde helaas tegen het amendement en zijn daarna spijtig genoeg nooit met voorstellen gekomen om de opbrengsten van de precariobelasting een bestemming te geven. Maar wat niet is kan nog komen. Wij wachten dan ook met belangstelling de raad af van 20 juni a.s.

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink