Door op 14 maart 2014

Onduidelijkheid over ‘leegstaande’ klaslokalen

Een noodkreet van de medezeggenschapsraden van basisscholen De Zonnewijzer en de Flevosprong heeft de PvdA in Dronten er toe aangezet vragen te stellen aan het college over het gebruik van ‘leegstaande’ klaslokalen voor het Leonardo-onderwijs op de scholeneilanden aan de Landmaten en in West.

Op 6 maart jl. ontvingen de raadsleden een mail van de medezeggenschapsraden van basisscholen de Zonnewijzer en de Flevosprong. In deze noodkreet beschrijven zij het voornemen van de gemeente om de 6 groepen van het  Leonardo-onderwijs onder te brengen in het scholeneiland van de Landmaten. Het gebouw, waar het Leonardo-onderwijs op dit moment is gehuisvest, wordt namelijk afgebroken.

Op 10 maart ontvingen de Flevosprong en de Zonnewijzer een ambtelijk voorbereid voorstel over de verdeling van de lokalen aan de Landmaten. Daarin is de huisvesting van het Leonardo-onderwijs in de Landmaten uitgewerkt. Wethouder De Graaf schreef echter in een mail van 10 maart dat hij ook in gesprek is met de scholen in West. Dat roept nogal wat vragen op bij de MR en de schoolleiding van beide scholen.

Volgens de voorzitters van beide medezeggenschapsraden is het Leonardo-onderwijs niet wijkgebonden. Op de site van Codenz  staat dat het Leonardo onderwijs  een regiofunctie heeft. Leerlingen komen onder meer uit:  Kampen, IJsselmuiden, De NO polder, Lelystad en Zwolle. Herhuisvesting zou daarom gemeentebreed bekeken moeten worden.

De  zogenaamde ‘leegstaande’ lokalen in beide scholen aan de Landmaten worden op dit moment intensief gebruikt als: schoolbibliotheek, talentenklas, voor onderwijsondersteuning, kinderopvang, voor humanistisch vormingsonderwijs en geestelijke vorming, techniekonderwijs, computerlessen, etc. Ook een logopediste gebruikt een ruimte in de Zonnewijzer. De huur voor deze lokalen wordt door de scholen zelf betaald.

Adequaat passend onderwijs, waar in het nieuwe schooljaar 2014 -2015 aan moet worden voldaan, wordt bemoeilijkt  als  de multifunctionele  ruimtes ingeleverd moeten worden voor de Leonardo afdeling van het Kompas .

De PvdA wil daarom van het college weten of de huidige normen uit de verordening voor ruimte nog voldoen aan de eisen voor passend onderwijs, of er in de Landmaten nog mogelijkheid voor groei is als alle ruimtes vol zitten en of hij het belangrijk vindt dat scholen hun eigen identiteit uitdragen.