Door Suzanne Stoop-Aszink op 11 februari 2014

Onderzoek Rekenkamer bevestigt ons standpunt

‘Wij willen een Ruimhartiger minimabeleid.’

De uitkomsten liegen er niet om. Het is niet goed gesteld met het armoedebeleid in onze gemeente. We hebben allerlei regelingen zoals de toegankelijkheidsbijdrage, de langdurigheidstoeslag, de bijzondere bijstand etc. Maar we weten niet of deze regelingen ook effectief zijn.

Schokkend is het dat slechts 45% van de doelgroep gebruik maakt van het recht op bijstand en de minimaregelingen.

Van onze uitkeringsgerechtigden wordt 55% dus niet bereikt. Hoe komen deze gezinnen aan hun inkomen? Waarom wordt deze doelgroep niet bereikt? Het aantal is zo groot dat het niet te bevatten is. De PvdA wil een verklaring voor deze cijfers. De rekenkamer zal uitleg moeten geven hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen.

Wat duidelijk is, is dat het armoedebeleid in een heleboel regelingen, nota’s en andere beleidsstukken is verweven, maar dat daar geen eenduidig beleid voor is. Opvallend is de tegenstrijdige communicatie van de ambtenaren en de wethouder. Re-integratie wordt door de portefeuillehouder gezien als een onderdeel van armoedebeleid, terwijl de ambtenaren daar ontkennend op antwoorden. Als men er intern niet over uit is, hoe kan er dan gestuurd worden op armoedebeleid?

De PvdA vindt het belangrijk dat er een éénduidig beleid komt. De aanpak van armoede heeft voor ons hoge prioriteit. We mogen zo niet langer aanmodderen. Nee. Wij willen dat de raad een instrument in handen krijgt om de effecten van onze minimaregelingen continue te monitoren en daarom moeten wij regelmatig gerapporteerd worden. Het belangrijkste is dat we gezamenlijk het doel voor ogen houden dat armoede binnen onze mooie gemeente bestreden wordt.

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink