Door op 28 januari 2014

Meldpunt Verkeersonveiligheid

Onze gemeente is qua verkeer een relatief veilige gemeente, maar het kan altijd beter. Om onze veiligheid te verhogen heeft de gemeente al jarenlang 30 km per uur zones, drempels en versmallingen die het verkeer af moeten remmen. Helaas zijn er ook nog een aantal onveilige plekken.

 

Om enkele voorbeelden te noemen:

De Zuid

Wanneer je vanaf de Walvisstraat linksaf de Zuid op wilt rijden heb je slecht zicht. Het is een drukke bocht en fietsers komen zowel van links als van rechts.

Landmaten

Sinds de drempels, ten behoeve van de stadsbus, weg zijn op de Landmaten wordt daar veel te hard gereden. Omwonenden maken zich daar ongerust over.

Fazantendreef en de Zate

Het betreft in beide gevallen een zebrapad met daarnaast een fietsgangers oversteek.
Op de zebra heb je voorrang en bij de fietsoversteek die er tegen aanligt zijn haaientanden aangebracht. Daar moet de fietser dus voorrang verlenen. Dat leidt tot verwarring en gevaarlijke situaties. Sommige automobilisten stoppen voor beide en sommige niet. Bovendien als de fietser afstapt is die voetganger en heeft weer voorrang als  die een stap opzij doet en op de zebra gaat lopen.

Meldpunt

Is er bij u in de buurt een gevaarlijk kruispunt of een onveilige wegsituatie? Meld dat aan ons via het meldpunt in de zijbalk van onze website. PvdA Dronten zal er alles aan doen om onze gemeente nog verkeersveiliger te maken.