Door op 30 maart 2015

Ledenvergadering in Swifterbant – De Steiger

Op maandag 30 maart organiseert het bestuur van de PvdA afdeling Dronten
een algemene ledenvergadering in De Steiger in Swifterbant.
Voor deze vergadering zijn drie Swifterbanter maatschappelijke organisaties uitgenodigd. Zij zullen de leden op de hoogte brengen over de zaken die hen bezighouden en de kwesties waar zij tegen aanlopen.

Ineke Mastenbroek van Stichting de Oeverwal brengt de leden op de hoogte van de
plannen en de voortgang rond het Multifunctioneel Centrum Swifterbant.
Greet Kamminga van ´de Arme Kant van Swifterbant´ vertelt iets over
de nieuwe inzichten rondom het armoedebeleid en op welke wijze de
gemeente daar invulling aan geeft. Wim van Werven zal namens Dorpsbelangen spreken.

Een volle en interessante agenda. De vergadering begint om 20.00 uur. Schroom niet en kom vooral mee vergaderen!