Door Suzanne Stoop-Aszink op 22 januari 2015

Keukentafelgesprekken huishoudelijke hulp nog niet naar wens

De meeste klachten die de gemeente de afgelopen weken heeft ontvangen gaan over de (her)indicatie van de huishoudelijke hulp. Tijdens het zogenaamde keukentafelgesprek zou in principe in gezamenlijkheid gekeken moeten worden naar de verschillende mogelijkheden om bepaalde taken uitgevoerd te krijgen. Als er geen hulp geboden kan worden uit de directe omgeving, dan is huishoudelijke hulp nodig.

Er verandert ook een heleboel voor mensen die al huishoudelijke hulp ontvangen. Bepaalde werkzaamheden vallen niet langer onder de Wmo. Er wordt opnieuw geïndiceerd en dat kan betekenen dat mensen nu minder uren huishoudelijke hulp krijgen, maar het belangrijkste is dat er met elkaar gekeken wordt hoe de taken het beste uitgevoerd kunnen worden. Als dat in minder uren kan, dan is dat mooi meegenomen, maar dat zou niet het zwaarste mogen wegen. De kwaliteit moet voorop staan ook in het gesprek.

We vangen nu echter signalen op, dat het niet altijd goed gaat tijdens het keukentafelgesprek. En dan gaat het met name om de gespreksvoering en de behandeling. Dat vinden we ernstige klachten, maar gelukkig pakt de gemeente die goed op. Desondanks maken we ons hier zorgen over.

De PvdA heeft altijd gehamerd op een onafhankelijke, deskundige en kwalitatieve indicatie. We hebben er daarom ook grote moeite mee als mensen uit de zorgorganisatie zelf gaan indiceren. Hoe kunnen we als gemeente waarborgen dat de kwaliteit de boventoon voert en niet het aantal uren? Allereerst om goed te luisteren naar de inwoners en gelukkig gebeurt dat ook, maar hoe vertalen we dat vervolgens naar de praktijk? Het blijft mensenwerk en er kunnen fouten insluipen, maar we zullen ervoor moeten waken dat er vanuit de organisaties anders wordt gedacht dan de regievoerende gemeente.

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink