Door op 14 februari 2014

Investeren MFG Swifterbant

De PvdA fractie heeft het college de overweging gegeven om, indien noodzakelijk, een deel van de Nuon-reserve in te zetten om de woningbouw bij het MFG in Swifterbant van de grond te krijgen. Die reserve is immers bedoeld om de gevolgen van de crises te bestrijden.

Waarom stelt de PvdA dit voor? Het woningbouwproject rondom het nieuw te bouwen MFG, en dan met name de sociale huurwoningen, komt nog niet van de grond. Dit als gevolg van de crisis en de beperkingen die de woningbouwvereniging ondervindt van de huurdersheffing en vermogenseisen.

Daarom vinden wij dat er overtollige geldmiddelen ingezet kunnen worden. Nu moeten we daar op termijn mee schatkistbankieren en dat gaat ons € 250.000 per jaar kosten van wege het lage rendement.

Laten we de reserve inzetten voor onze eigen gemeenschap en een investering doen in Swifterbant in plaats van het rijkstekort te dekken.

Duidelijk is in ieder geval dat Stichting De Oeverwal, onder voorwaarden die door het college zijn gesteld, het beheer over het MFG krijgt. Dat blijkt uit de collegebrief en na vragen van de PvdA.