Door Suzanne Stoop-Aszink op 21 juni 2013

Initiatiefvoorstel: Sociaal aanbesteden

Gisteren tijdens de algemene beschouwingen heb ik in mijn bijdrage ons initiatiefvoorstel aangekondigd: Social Return on Investment (SROI). SROI biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt extra kansen op duurzame arbeid. Één op de vijf euro die wordt uitgegeven in Nederland is afkomstig uit overheidscontracten; daarmee hebben gemeenten, provincies en ministeries een belangrijk sturingsinstrument in handen.

SROI is een vorm van maatschappelijk ondernemen. Het houdt in dat, waar mogelijk, bij een aanbesteding van werk met een bepaalde opdrachtwaarde – werken en diensten – aanvullende voorwaarden in het aanbestedingsdocument worden opgenomen. Deze voorwaarden verplichten de opdrachtnemer om een bepaald percentage van de opdrachtwaarde te besteden aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en daardoor moeite hebben volledig te participeren in de maatschappij.

Het initiatiefvoorstel is ingediend aan de voorzitter van de raad met het verzoek of het college ons voorstel kan voorzien van advies, zodat we het daarna aan de gemeenteraad kunnen voorleggen.

Initiatiefvoorstel SROI PvdA-1

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink