Door Suzanne Stoop-Aszink op 12 september 2014

Geld voor armoedebestrijding: sigaar uit eigen doos

Voortgangsrapportage

Donderdag 11 september stond de voortgangsrapportage op de agenda. De voortgangsrapportage vertelt iets over de financiële huishouding van de gemeente. Tussentijds kunnen er tegenvallers of meevallers ontstaan en dan zal de begroting gewijzigd moeten worden. Daar kan de raad dan wel of niet mee akkoord gaan.

100.000 extra

Een paar maanden geleden werd al aangekondigd dat we vanuit Den Haag (rijksoverheid) 100.000 euro extra ontvangen voor armoedebestrijding en schuldenproblematiek. En die belofte vanuit Den Haag is verzilverd. De gemeente krijgt maar liefst € 105.000,- extra om de armoede en schuldenproblematiek aan te pakken.

Geen beleid

Uiteraard moet daar dan wel beleid voor komen Vanaf begin 2014 wordt de raad al voorgehouden dat er gewerkt wordt aan armoede- of minimabeleid. Ik gebruik bewust het woordje of, omdat niemand echt weet wat het nou moet worden en wat blijkt nu? Er komt voorlopig helemaal geen minima- of armoedebeleid maar, het college heeft al wel plannen wat we met dat geld gaan doen. Ze willen het namelijk gebruiken om de financiële huishouding van de gemeente op orde te brengen. Helaas is het niet bedoeld voor bijvoorbeeld die 1168 kinderen in onze gemeente die in armoede opgroeien.

Resultaatverplichting

De wethouder Sociale Zaken krijgt een ton extra, maar krijgt geen  tijd om met een mooi plan te komen omdat voor datzelfde bedrag een bezuiniging op de portefeuille Sociale Zaken ingeboekt wordt. Is de kleur van de VVD hierin bepalend geweest? De gelden zullen worden ingezet op preventie en vroege signalering en daarom dient er een bijdrage te worden geleverd vanuit de doelgroep op zwaardere en duurdere zorg. Met een heel lelijk woord, wordt dat door het college een resultaatverplichting genoemd. ‘Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het hoofd bieden aan de algemene financiële problematiek van de gemeente Dronten.’ Zo staat in de rapportage te lezen.

Investeren

Daar is dat extra geld niet voor bedoeld! Het is bedoeld om armoede aan te pakken of schuldenproblematiek te voorkomen en niet om de gemeentefinanciën op orde te krijgen! Dat hebben we in niet mis te verstane woorden uitgesproken richting commissie en college. We spreken de hoop uit dat we de oppositiepartijen en het CDA zover krijgen om deze sigaar uit eigen doos te vermijden en het geld daadwerkelijk te investeren om de armoede te bestrijden en schuldenproblematiek te voorkomen.

Wie mag dat betalen?

Inhoudelijk konden we er tijdens de commissievergadering niet verder op ingaan, maar één vraag is blijven liggen en die gaan we zeker stellen tijdens de raadsvergadering. ‘Wat gebeurt er als we de taakstelling (bezuiniging) niet kunnen realiseren? Hij is al ingeboekt in de begroting dus die € 105.000,- moet ergens vandaan komen.’

Drie keer raden wie dat mag betalen?

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink