Door op 2 december 2013

Faciliteren en ondersteunen

De wensen van de ondernemers in het buitengebied zijn eenduidig en een krachtige boodschap aan de raad. Zij willen beter ondersteund en gefaciliteerd worden door de gemeente. Nu moeten zij omslachtige procedures volgen, vaak lang op vergunningen wachten en ervaren zij dat er niet voldoende met hen meegedacht wordt. De PvdA  onderschrijft deze frustratie. Wij vragen al jaren om verruiming van de regels in het buitengebied.

Daarnaast is het voor de ondernemers aan de randen van de gemeente een grote ergernis dat zij niet op het internet aangesloten zijn.

Op uitnodiging van LTO-Noord Oostelijk Flevoland brachten leden van de raad een bezoek aan drie bloeiende Dronter bedrijven. De ultramoderne melkveehouderij van familie Goes, het akkerbouw- en sorteerbedrijf van Jacco van Liere en kampeerterrein De Abbert van Jacques en Ingrid van Dongen.

Alle drie de ondernemers gaven aan meer behoefte te hebben aan verruiming van hun erven voor opslag of voor de bouw van een groepsaccomodatie. Op dit moment is dat slechts ‘wishful thinking’.

In deze tijd is het voor een bedrijf ondenkbaar dat het geen goed werkende internetverbinding heeft. Aan de randen van onze gemeente blijkt dat een probleem waardoor klantcontacten niet goed verlopen, bestellingen of belastingaangiften niet digitaal gedaan kunnen worden, boekingen misgaan en kinderen hun huiswerk niet kunnen maken. Neem daarbij het matig bereik voor mobiele telefoons dan is het goed te begrijpen dat deze ondernemers zich gefrustreerd voelen.

Deze excursie verplicht ons om direct iets te doen aan de relatie tussen de ondernemers en de gemeente. Waar in Zeewolde volop met de ondernemers meegedacht wordt, is in Dronten nog een flinke verbeterslag te maken. Daar moeten we niet mee wachten. Een mooie opdracht aan de raad om nu actie te ondernemen en te doen waar de PvdA al jaren om vraagt.