Door op 28 januari 2014

‘Een fatsoenlijke samenleving laat zich altijd afmeten aan de manier waarop zij met minderheden omgaat’

Afgelopen vrijdag is tussen verschillende partijen een convenant ondertekend waarin gedragsregels staan die de overlast van arbeidsmigranten onder meer op het Agripark in Dronten moet voorkomen. De PvdA heeft de afgelopen jaren gepleit voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting voor buitenlandse werknemers. Daarnaast heeft de PvdA ingezet op spreiding in woonwijken en zich verzet tegen de grootschalige huisvesting waar de coalitie van CDA, VVD en LD nog altijd voor pleit, namelijk 300 personen per locatie. Tevens vindt de PvdA het begrijpelijk dat er gedragsregels worden afgesproken, zodat ook woonwijken leefbaar blijven. Echter, wanneer de uitkomst van een convenant in de praktijk indirecte discriminatie zou kunnen opleveren is dit naar mijn mening een ander verhaal. Anders gezegd: als alleen buitenlandse werknemers geweerd worden in een woonwijk, zoals de berichtgeving bij Omroep Flevoland suggereert, is dit verwerpelijk. Ook al is dit bijvoorbeeld de keuze van de verhuurder.

Helaas heeft het college van B&W, bij dit gevoelige onderwerp, er voor gekozen het convenant niet met de gemeenteraad te communiceren. Dit had mogelijk al veel vragen en discussie kunnen voorkomen. Ik heb daarom zelf het convenant opgevraagd bij de griffie van de gemeente Dronten, zodat niet alleen de inhoud door de raad beoordeeld kan worden, maar ook de uitkomsten in de praktijk. Belangrijk is dat bewoners zich thuis voelen in hun wijk en werknemers uit andere lidstaten van de EU zich vrij kunnen bewegen. Een fatsoenlijke samenleving laat zich in mijn optiek nog altijd afmeten aan de manier waarop zij met minderheden omgaat.