Door op 27 september 2013

Communicatie onderzoek naar koopgedrag ‘hoogst ongelukkig’

‘De gemeente Dronten wenst actueel inzicht in het koopgedrag van haar burgers  en bezoekers van buiten de gemeente’, zo luidde de eerste zin van de brief die namens VVD-wethouder Paul Gach werd verstuurd aan een deel van de  inwoners van onze gemeente om deel te nemen aan een onderzoek.

Waarom de gemeente inzicht wil in het koopgedrag van haar burgers bleef in de brief volstrekt onduidelijk. Overigens is het niet de eerste keer dat een brief van de gemeente stof doet opwaaien. Een ander recent voorbeeld is de brief waarin de gemeente wil beoordelen of huizen levensloopbestendig zijn. De PvdA is ervan overtuigd dat Drontenaren best mee willen werken aan een onderzoek, maar ziet graag dat gecommuniceerd wordt waarom de gemeente inzicht in bepaalde onderwerpen wil. Daarom stelde de PvdA de simpele vraag aan de wethouder: ‘Waarom wenst de gemeente Dronten inzicht te hebben in het koopgedrag van bewoners uit de gemeente Dronten?’

Wethouder Gach erkende dat ‘de communicatie hoogst ongelukkig was’. De wethouder zette kort uiteen dat het onderzoek onder meer input moet opleveren voor de Rede. Tot slot rondde de burgemeester, als voorzitter van de gemeenteraad, het onderwerp af met de veelzeggende woorden: ’Eens maar nooit weer’.

De erkenning van de wethouder dat de communicatie hoogst ongelukkig was zou op zijn minst rechtgezet moeten worden. De PvdA is benieuwd hoe de wethouder dit de komende week gaat communiceren.