13 april 2013

Suzanne Stoop nieuwe fractievoorzitter: nieuwe toekomst!

Suzanne Stoop nieuwe fractievoorzitter: nieuwe toekomst!

Op vrijdag 11 januari heeft Suzanne Stoop – Aszink het fractievoorzitterschap van Wim Esselink overgenomen. In haar aanvaardingsspeech dankte zij Wim voor de jaren waarin hij op voortreffelijke wijze leiding aan de PvdA-fractie heeft gegeven. Naast het continueren van het sociale beleid richt Suzanne zich op drie belangrijke pijlers.

Eerlijk inkomen
Wij zijn niet vies van veel geld verdienen maar, dat mag niet ten koste gaan van een ander. Vol ongeloof hebben we gelezen dat de leden van de Raad van Toezicht van de Meerpaal zichzelf hebben verrijkt met 30.000 euro. Dan hoor je de PvdA protesteren! Het is ondenkbaar om jezelf te verrijken wetende dat aan de andere kant een prachtig project als ‘alle kinderen doen mee’ wordt beëindigd omdat daar geen geld voor is. We zullen er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen. Gezien het tij waarin we financieel verkeren is dit het verkeerde moment en daar gaat een verkeerd signaal vanuit gaat.

Werk voor iedereen
We moeten van de mentaliteit af dat je recht hebt op een uitkering. Je hebt recht op werk!  Er komen straks een heleboel werkzoekenden op het bordje van de gemeente. Allemaal hebben zij recht op werk. Kijken wij wel genoeg naar onze ondernemers? Nooit eerder waren zij zo hard nodig, de relatie met hen kan veel beter.  Ik vind het een teken aan de wand dat er vorig jaar nog plek was voor een speech van het gemeentebestuur op de OVDD receptie en dit jaar niet. De ondernemers hebben er genoeg van. Het is wonderlijk dat dit nu gebeurt terwijl de VVD in het college zit. De toon maakt de muziek en de PvdA wil een nauwe samenwerking tussen enomische zaken en sociale zaken omdat we onze ondernemers keihard nodig hebben voor werk, werk en werk.

Betaalbare en gezonde woningen
De plannen van OFW en het gemeentebestuur dat nieuwbouwprojecten worden stopgezet en ook renovatieprojecten niet meer doorgaan, zijn zorgwekkend. Mensen die dachten dat hun woning deze zomer verbeterd  zou worden die kunnen dat vergeten. Ze wachten al jaren op renovatie. De schimmel groeit in sommige huizen tot aan het plafond. Onze kinderen groeien daarin op, onze ouderen wonen daar. Het is onbestaanbaar. De PvdA gaat in gesprek met OFW om te kijken of op die dossiers nog bijgestuurd kan worden

“Dit college past op de winkel en niets meer. Wij zijn geen partij om op de winkel te passen. Wij willen met onze idealen en onze ideeën met Dronten naar een nieuwe toekomst!” (Suzanne Stoop – Aszink)