Door op 1 december 2013

‘Behoud cultureel erfgoed niet afhankelijk van oud-ijzerprijs’

Na de blijdschap over de invoering van de startersbeurs volgde op donderdag 28 november een interessante raadsvergadering. De PvdA liet zich opnieuw van haar beste kant zien. Zo legde Wim Esselink zijn vinger op de zere plek tijdens het debat over Het Palet en brak Roy Breederveld een lans voor het behoud van de graansilo’s als Dronter cultureel erfgoed.

Breederveld citeerde uit het rapport van bureau Kandehar van 12 april 2012: ‘Door hun opvallende vorm en dominante verschijning kan onderzocht worden of het mogelijk is de silo’s van Agrifirm op te nemen in de nieuwe bebouwing. Behoud en herontwikkeling van deze markante gebouwen laat na herontwikkeling iets van het voorgaande gebruik van het gebied zien. Mocht hergebruik van de silo’s niet mogelijk blijken, dan kan de markante vorm in een nieuw accent terug komen.’

Waarna hij de vraag stelde of er wel voldoende onderzoek is gedaan of de silo’s voor Dronten behouden kunnen blijven, daar kwam vanuit het college geen eenduidig antwoord op. Hij sprak daarbij zijn waardering uit voor het initiatief van XL de Ateliers, hoewel hij de kanttekening maakte dat de plannen nog niet voldragen zijn, wel uitdagend genoeg om te verbreden en te verdiepen.

Tijdens de vergadering belde een medewerker van wethouder Engelvaart met Agrifirm met het verzoek of de firma bereid zou zijn een donatie te doen om de silo’s te behouden. Agrifirm bleek echter geen belang meer te hebben bij het Dronter cultureel erfgoed.

‘De prijs van oud-ijzer won het uiteindelijk van het behoud van cultureel erfgoed,’ concludeerde Breederveld. De silo’s worden gesloopt maar niet zonder de belofte van wethouder Engelvaart dat hij er alles aan zal doen om in de toekomst de contouren aan de Dronter haven terug te laten komen en hij deed een harde toezegging dat het college aan het werk gaat om een goede oplossing te vinden voor XL de Ateliers.