Door Suzanne Stoop-Aszink op 31 januari 2014

AWBZ: Toegang moet onafhankelijk zijn

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) dekt zware geneeskundige risico’s die niet onder de zorgverzekeringen vallen. Het gaat om zorg of hulp die vaak duur en langdurig zijn; medische kosten die vrijwel niemand kan opbrengen.

Een deel van die langdurige zorg gaat nu over naar de gemeenten en wordt ondergebracht in de WMO. De Wet Maatschappelijke ondersteuning. Tegelijkertijd krijg we een taakstelling mee van de rijksoverheid. Dat betekent dat we met minder geld hetzelfde moeten blijven doen. Dat gaat niet. Dus het ligt voor de hand dat er bezuinigd gaat worden. Dat proberen we door de zorg dichterbij de mensen te regelen. De Rijksoverheid vindt dat de gemeenten daar veel beter in zijn.

De PvdA is het daarmee eens, maar we maken ons wel zorgen. Want de groep die nu gebruik maakt van de AWBZ dat is een groep waar de gemeente geen ervaring mee heeft. Het gaat om mensen die langdurige en/of dure zorg nodig hebben.

Er zijn bovendien veel verschillende partijen bij betrokken en dat betekent dat er verschillende belangen in het spel zijn. De PvdA kan daar heel helder over zijn.

Wij willen dat mensen begeleiding of zorg krijgen die het beste aansluit op hun persoonlijke situatie.

Daarom vindt de PvdA dat de toegang tot deze zorg goed geregeld moet worden. We hebben in de raadsvergadering van gisteren gepleit dat deze toegang tot de zorg (de beoordeling welke zorg of begeleiding nodig is) onafhankelijk en ongebonden dient te zijn.  Alleen dan kunnen onze inwoners er op vertrouwen dat hun belang centraal staat en niet die van een organisatie, een aanbieder of de gemeente.

Wat gisterenavond aan de orde kwam was de visie op deze begeleiding, ondersteuning en zorg. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat met ingang van januari 2015 een deel van de AWBZ wordt uitgevoerd door de gemeente.

Suzanne Stoop-Aszink

Suzanne Stoop-Aszink

Nr. 1 op de kandidatenlijst: Lijsttrekker Suzanne Stoop-Aszink is in 2009 de vorige fractie komen versterken als burgerraadslid. In maart 2010 is zij gekozen als raadslid. Met een boel ambitie is zij begonnen aan haar politieke carrière. Hoewel het niet altijd makkelijk is om in de oppositie dingen voor elkaar te krijgen heeft ze zeker

Meer over Suzanne Stoop-Aszink