25 juni 2016

Algemene beschouwingen Kadernota 2017

Hieronder ziet u de inleiding van de tekst die Sandra Nobel heeft uitgesproken bij de algemene politieke beschouwingen in de gemeenteraad van 23 juni 2016 bij de behandeling van de Kadernota 2017. Na de inleiding kunt u de gehele tekst als pdf bestand downloaden.

“Dronten is een prachtige gemeente. Een gemeente ook die op diverse gebieden een voorbeeld is voor andere gemeentes in ons land.   Gelukkig ook een gemeente die tot op heden het huishoudboekje op orde heeft.

De economie trekt langzaam steeds verder en nu ook zichtbaar aan en de werkloosheid daalt voorzichtig. Juist nu is het moment om de zwakkere in onze samenleving een extra steuntje in de rug te geven als zich hiervoor een goede gelegenheid voordoet. Het is de kunst om goed na te denken over de soms ver strekkende gevolgen van beslissingen die hier in deze raad genomen worden.

Wij zijn er trots op dat, door een van de initiatiefvoorstellen van de Partij van de Arbeid uit de vorige raadsperiode, de Meerpaal zich heeft verplicht om in 2016 aan 2 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan aan te bieden”.

De complete tekst van Sandra Nobel